Нээлттэй утас: 7027-3918

Нээлттэй утас

7027-3918

Өргөдөл гомдол хүлээн авах

Үйлчилгээ, захидал харилцааны асуудал хариуцсан албан хаагчид, албан тушаал, ажиллах журам, харилцах утас, иргэдийг хүлээн авч уулзах цагийн хуваарийг нүүр хуудасны албад булангаас дэлгэрэнгүйгээр авч болно.
Хэлтсийн үйл ажиллагаатай холбоотой өргөдөл, гомдол хүлээн авах албан тушаалтан: Хэлтсийн бичиг хэрэг, дотоод хяналт, хөрөнгө хариуцсан ажилтан Г.Мөнхзаяа
Хүлээн авах хаяг: ndaatgal@ndaatgal.to.gov.mn
                          утас: 70273918