This is an example of a HTML caption with a link.

Чанарын дугуйлан

.


Чанарын бодлого

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН БАЙГУУЛЛАГА НЬ ӨСӨН ДЭВШИХ ЭРМЭЛЗЭЛТЭЙ МЭРГЭШСЭН, ЧАДВАРЛАГ, ЁС ЗҮЙТЭЙ ХҮНИЙ НӨӨЦӨД ТҮШИГЛЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГАА ЦАГ ҮРГЭЛЖИД САЙЖРУУЛАН, ТҮНШЛЭЛ ХАМТЫН АЖИЛЛАГААГ ДЭМЖИН, ХАРИЛЦАН ҮР АШИГТАЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАЖ, САЙН ЗАСАГЛАЛЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭН ХЭРЭГЦЭЭ ШААРДЛАГАД НИЙЦСЭН ЧАНАРТАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ДААТГУУЛАГЧДАД ХҮРГЭНЭ.