Нээлттэй утас: 7027-3918

Нээлттэй утас

7027-3918

Нийгмийн даатгалын сангийн 2020 оны төсөв.

.


НДХ-ийн сангийн орлого, зарлагын гүйцэтгэл 2019 он инфографикаар

.


НДС-ийн 2020 оны хагас жилийн орлого, зарлага

.