Мэдээ мэдээлэл

Нийтлэгдсэн: 2022-06-13

Хурлаар: Нийгмийн даатгалын сангийн 2022 оны тодотгосон төсвийн хуваарь Нийгмийн даатгалын сангийн 2021 оны санхүүгийн болон төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан Нийгмийн даатгалын сангийн өндөр дүнтэ...

Нийтлэгдсэн: 2022-06-13

ХНХЯ-наас Хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг улсын хэмжээнд шалгах ажлыг төрийн болон төрийн бус байгууллага, АТГ, цагдаагийн газар, ЭХМТК-той хамтран 2021 онд зохион байгуулж, 66 мянган хүнийг шалгаж, 3700 ...

Нийтлэгдсэн: 2022-03-27

Хэлтсийн нийт байцаагчдын эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх  арга хэмжээний хүрээнд ээлжит сургалтыг 2022.03.26-ны өдөр цахимаар зохион байгууллаа. Зочин багшаар Төрийн албаны зөвлөлийн Төв аймаг д...

Нийтлэгдсэн: 2022-02-28

Нийгмийн даатгалын байгууллагаас нийгмийн даатгалын үйлчилгээг үе шаттайгаар цахимжуулан үйлчилгээгээ улам ойртуулан ажиллаж байгаа билээ. Хэлтсийн төрөлжсөн архиваас олгодог лавлагаа, мэдээллийг үнэг...

Нийтлэгдсэн: 2022-02-24

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас аймаг, дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн тэтгэвэр хариуцсан болон сумын байцаагчдад зориулсан нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхэд анхаарах асуудал,...

Нийтлэгдсэн: 2022-02-21

Хөдөлмөр, нийгмийн түншлэлийн гурван талт Үндэсний хорооны хурал өнөөдөр болж Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, Үндэсний хорооны дарга А.Ариунзаяа удирдан явууллаа. Хурлаар Хөдөлмөрийн тухай хуулийн...

Нийтлэгдсэн: 2022-01-28

Эрүүл мэндийн байгууллагаас тусламж, үйлчилгээ авсан хугацааны эмнэлгийн хуудсыг цахимаар бичүүлсэн доор дурдсан даатгуулагч хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны болон жирэмсэн амаржсаны тэтгэмж авах хүсэлт...

Нийтлэгдсэн: 2022-01-28

Эрүүл мэндийн байгууллагаас тусламж, үйлчилгээ авч хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсан хугацааны эмнэлгийн хуудсаа цахимаар авсан албан журмын даатгуулагчийн хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмжийн мэдэ...

Нийтлэгдсэн: 2022-01-18

Огноо: 2022.01.18 Сонгон шалгаруулалтын нэр: Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комисс нь дараах төрөлжсөн мэргэжлийн эмчийг сонгон шалгаруулна. Сонгон шалгаруулалтын дугаар: СШ-22/01 Монгол улсын Засг...

Нийтлэгдсэн: 2021-12-07

Нийгмийн даатгалын байгууллага нь Азийн хөгжлийн банкны “Хүнс тэжээл, нийгмийн хамгаалал-Нэмэлт санхүүжилт” төслийн санхүүжилтээр нийгмийн даатгалын мэдээллийн системийг шинэчлэн хөгжүүлэх...

Нийтлэгдсэн: 2021-11-15

Эрүүл мэндийн сайд, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2017 оны А/39, А/12 дугаар хамтарсан тушаалын 1 дүгээр хавсралтаар 10 бүлгийн нийт 355 ердийн өвчний жагсаалт байна. Харин 2 дугаар хавсралтаар...

Нийтлэгдсэн: 2021-10-22

Сангийн сайд, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2020 оны хамтарсан “Маягт, журам батлах тухай” 246/А/245 тушаалаар батлагдсан журмын хүрээнд 2021 оны 01 дүгээр сарын 01-ээс нийгмийн даа...

Нийтлэгдсэн: 2021-10-08

Даатгуулагч (иргэн)-ийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хэвь хэмжээ, хугацааг тогтоосон байдалд Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2021 оны А/120 дугаар “Хяналт шалгалтын аян зохион байгуулах туха...

Нийтлэгдсэн: 2021-09-22

Сумдын ерөнхий боловсролын сургуулийн төгсөх ангийн сурагчдад нийгмийн даатгалын тухай ойлголт олгох "Даатгалтай ирээдүй" зорилтод сургалтыг сургуулийн захиргаа, сумын нийгмийн даатгалын байцаагчтай х...

Нийтлэгдсэн: 2021-09-15

Ажилгүйдлийн тэтгэмжийн талаар НДЕГ-ын Олон нийттэй харилцах хэлтсийн дарга Э.Баасанжалбатай ярилцлаа. -          Ажилгүйдлийн даатгалд хэн даатгуулах ёстой вэ, ямар хувь х...

Нийтлэгдсэн: 2021-05-27

Сумдын нийгмийн даатгалын байцаагчдын мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх, нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийн өөрчлөлт, журам зааврыг хэрэгжүүлэх талаар нэгдсэн ойлголт өгөх, зөрчил гарахаас урьдчилан сэр...

Нийтлэгдсэн: 2021-05-22

Нийгмийн даатгалын тухай хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлтийг 2021.01.01-ээс дагаж мөрдөх тухай болон цахим нийгмийн даатгалын үйлчилгээ, цахим нийгмийн даатгалын дэвтэр, нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлти...

Нийтлэгдсэн: 2021-05-22

Нийгмийн даатгалын сургалт, сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтнүүдийн сошиал маркетингийн мэдлэгийг дээшлүүлэх, олон нийттэй харилцах ур чадварыг сайжруулах зорилгоор цахим сургалтыг өнөөдөр /2021.05.21...

Нийтлэгдсэн: 2021-05-22

-Сүүлийн үед нийгмийн даатгалын шимтгэл олон нийтийн дунд бухимдал төрүүлээд байна. Иргэд олон нийтэд нэгдсэн мэдээлэл өгөхгүй юу. Нийгмийн даатгалын шимтгэлийг ажил олгогч болон даатгуулагч ямар хувь...