Сайн дурын даатгалын шимтгэлийн хувь хэмжээ

Сайн дурын даатгуулагч та 2021 оны 07 дугаар сарын 01-ээс дор дурьдсан хувь хэмжээгээр нийгмийн даатгалын шимтгэлээ төлөөрэй.