Нээлттэй утас: 7027-3918

Нээлттэй утас

7027-3918

Мэндчилгээ

Дэлхий даяаршиж хүн төрөлхтөн өнөөдөр техник технологийн үсрэнгүй хөгжлийн замд яваа. Технологийн өндөр хөгжил хүн төрөлхтний амьдралыг санаанд оромгүйгээр өөрчилж буй мэдээлэл технологийн шинэ дэвшлийг ашиглан Төв аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн маань ажил үйлс, түүхэн замнал, хэрэгцээт мэдээллийг агуулсан цахим хуудсанд зочилж байгаа эрхэм танд баярлалаа.

Иргэн та өндөр наслах, хөдөлмөрийн чадвараа түр болон урт хугацаагаар алдах, ажилгүй болох, өвчлөх, тэжээгчээ алдах, үйлдвэрийн осолд өртөх зэрэг тааварлашгүй нийгмийн, улс төрийн, эдийн засгийн, байгалийн зэрэг эрсдэл учирсан тохиолдолд эрсдлийн зөөлрүүлэх, хохирол багатай даван туулахад нийгмийн даатгал хамгийн ойр гэж итгэн НИЙГМИЙН ДААТГАЛДАА даатгуулаарай.

Бид Төр засгийн болон нийгмийн даатгалын хууль, тогтоомжийн бодлого шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, хяналт тавих, даатуулагч, ажил олгогчдыг даатгалд хамруулах, шимтгэлийн орлогыг төвлөрүүлэн сан бүрдүүлэх, үүссэн сангаас иргэдэд тэтгэвэр, тэтгэмж төлбөр тогтоох, эрүүл мэндийн зардлын санхүүжилт олгох зэрэг өргөн хүрээтэй ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна.

Та бүхний мэдээлэл авах эрхийг хүндэтгэн Нийгмийн даатгалын хэлтсээс нийгмийн даатгалын сангуудын зарцуулалт, мэдээ мэдээллийг ил тод, түргэн шуурхай хүргэн ажиллах болно.

Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дарга Б.Оюунтуяа

Бусад мэдээ

Нийтлэгдсэн: 2020-11-23

Бүх нийтийн өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн энэ өдрүүдэд ЗГазраас зорилтод бүлгийн иргэд рүү чиглэсэн, ажил олгогч даатгуулагч нарт чиглэсэн олон арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэн ажиллаж байгаа билээ. Төв аймгийн Нийгмийн даа...

Нийтлэгдсэн: 2020-10-26

Нийгмийн даатгалын салбарыг үе шаттай цахимжуулах ажлын хүрээнд сайн дурын даатгалын үйлчилгээг гар утсаараа авах боломжийг бүрдүүллээ. ...

Нийтлэгдсэн: 2020-09-23

“Нийгмийн даатгалын шимтгэлээс чөлөөлөх, ажилгүйдлийн даатгалын сангаас дэмжлэг үзүүлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай” хуулийн хүрээнд ирэх сараас буюу 2020 оны 10 дугаар сарын 01-нээс 2021 оны 01 дүгээр сары...

Нийтлэгдсэн: 2020-09-23

Нийгмийн даатгалын тухай багц хуулиуд 1994 онд батлагдаж 1995 оноос хүчин төгөлдөр хэрэгжиж эхэлснээс хойш ажил олгогчид нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайланг нийгмийн даатгалын байгууллагад цаасан хэлбэрээр өгч эхэлсэн. ...

Нийтлэгдсэн: 2020-09-17

Нийгмийн даатгалын байгууллагын мэдээгээр 2020 оны 8-р сард НДШ-ийн орлого 16.5 тэрбум.₮ болж төлөвлөгөө 126.4 хувь биелэлээ. Төлөвлөгөөг Баянцогт сум 4.8 хувь, Жаргалант сум 11.0 хувь, Баянчандмань сум 19.5 хувиар тус тус тасалдуулж...

Нийтлэгдсэн: 2020-09-10

Зуунмод сумын  Нацагдорж баг, Ланс баг, Номт баг, Зүүндэлгэр баг, Баянхошуу баг,  Баруунзуунмод  багийн иргэдэд нийгмийн салбарын үйлчилгээг цогцоор нь хүргэх, төрийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, урьдчилан сэр...