Нээлттэй утас: 7027-3918

Нээлттэй утас

7027-3918

Авлигын эсрэг

.


Нийгмийн даатгалын хэлтсийн авлигад өртөж болзошгүй албан тушаалын жагсаалт

.


Авлигад өртөж болзошгүй үйл ажиллагааны жагсаалт

.


Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө-2019

.


Авлигаас ангид байна

.


Бид авлигыг хэрхэвч зөвшөөрөхгүй!!!

.


Авлигын эсрэг хамтдаа

Алигын эсрэг тэмцэлд хүн бүр дуу хоолойгоо нэгтгэж буй энэ цаг үед Нийгмийн даатгалын хэлтсийн хамт олон бид "Авлигын эсрэг хамтдаа..." хэмээн уриалж, төрийн үйлчилгээг  хөнгөн шуурхай, шударга ил тод байдлыг хангах зарчмыг баримтлан төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг чандлан сахиж авлигаас ангид байхаа үүгээр мэдэгдэж байна.
Манай байгууллагын үнэт зүйл бол "Зөв бодлогыг зөв арга барилаар удирдан, төрийн албан хаагчдын мэргэшил, харилцааны соёл, сэтгэлгээний ур чадварыг хөгжүүлэн, удирдлагын манлайллыг ханган байгууллагын тасралтгүй суралцах үйл явцыг дэмжих замаар иргэдэд үзүүлэх даатгалын үйлчилгээний чанар, хүртээмж, мэдээллийн ил тод байдлыг ханган ирээдүйгээ даатгуулсан даатгуулагчдад хамгийн ойр байх явдал юм.
Төв аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн хамт олон.