This is an example of a HTML caption with a link.

Мэдээ мэдээлэл

НДҮЗөвлөл төв аймагт ажиллаа

Нийгмийн даатгалын байгууллагын дээд байгууллага болох Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн ажлын алба  аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн үйл ажиллагаатай танилцлаа. Тэтгэврийн талаар төрөөс баримтлах бодлогын баримт бичиг, нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн тогтоол шийдвэр, НДЕГ-ын тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, цахим үйлчилгээг хөгжүүлэх жилийн ажлын хүрээнд хийж хэрэгжүүлж буй ажлын явц, хэлтсийн 2018 оны нийгмийн даатгалын сангийн орлого зарлагын төлөвлөгөөний гүйцэтгэлд мониторинг хийн ажиллаа.
Нийгмийн даатгалын багц хууль, шинэчлэгдсэн хуулийн зүйл заалт, зөвлөмж зааврыг хэрэглэхэд тулгарч буй асуудал түүнийг хэрхэн сайжруулах талаар санал солилцон ажиллаа.

НДҮЗ-с цаашид сангийн орлого, зарлага, төсвийн гүйцэтгэлд байнгын хяналт мониторинг хийх бөгөөд иргэд даатгуулагчдад нийгмийн даатгалын бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хүргэн ажиллахад тулгар буй асуудлын зураг авалт хийн уялдаа холбоог сайжруулан ажиллахаа мэдэгдлээ.


Сонгон шалгаруулалтын урилга

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлагЭрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар нь Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас зардлын төлбөрийг нь хариуцах тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх нийслэл, орон нутгийн өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвийн сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг улсын хэмжээнд зохион байгуулах гэж байна. Энэхүү сонгон шалгаруулалтын үйл ажиллагаа нь “Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас зардлын төлбөрийг хариуцах тусламж үйлчилгээ үзүүлэх эрүүл мэндийн байгууллагыг сонгон шалгаруулах журам”-ын хүрээнд явагдана. Улаанбаатар хот болон орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа, магадлан итгэмжлэгдсэн, тусгай зөвшөөрөл бүхий өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвийг сонгон шалгаруулалтад урьж байна. Сонгон шалгаруулалтад оролцох хүсэлтэй нийслэлийн өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд нь Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газарт, орон нутгийн сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвүүд нь тухайн аймгийн Эрүүл мэндийн даатгалын тасагт доорх баримт бичгийг бүрдүүлж, 2018 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдрийн 15:00 цагаас өмнө битүүмжлэн ирүүлнэ үү.


Уулзалт сургалт зохиогдов

Төв аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтэс нь олон улсын чанарын менежментийн тогтолцоо ISO 9001:2015 стандартыг энэ оны 3 сард нэвтрүүлсэн  билээ. Энэ чиглэлээр хийж хэрэгжүүлж буй ажлын явцтай НДЕГ-ын дэд дарга, сургалт олон нийт хамтын ажиллагааны газрын дарга, Хан-Уул дүүрэг, Өвөрхангай аймгийн  хэлтсийн болон сумдын Нийгмийн даатгалын байцаагч нар танилцлаа. 2018 оныг “Цахим үйлчилгээг хөгжүүлэх жил” болгон зарлсантайгаар хэлтсийн төрөлжсөн архивыг цахимжуулах ажлын төлөвлөгөө гаран ажиллаж байгаа бөгөөд уг ажилд НДЕГ-с хамгийн сүүлийн үеийн өндөр хүчин чадал бүхий скайнарын тоног төхөөрөмжийг нийлүүлээд байна.

 


Хяналт шалгалт, дотоод аудит хагас жилд

Нийгмийн даатгалд хамрагдалт: Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа татварт бүртгэлтэй 1523 ажил олгогчоос 1384 ажил олгогч татварт тайлан өгдөг. Үүнээс ноогдолтой тайлантай 761 ажил олгогч,  “X” тайлантай 623 ажил олгогчид байна. Харин нийгмийн даатгалд 806 хамрагдаж тайлан өгч байгаа, Шинээр 278 ажил олгогчийг нийгмийн даатгалд хамруулахаар байцаагч нарын үр дүнгийн гэрээнд тусган бүрэн хамруулахаар төлөвлөн ажиллаж байгаа. Аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтсээс 2017 онд шинээр байгуулагдсан 125 ААН, байгууллагын дэлгэрэнгүй бүртгэл, татан буугдсан 6 ААН, байгууллагын бүртгэл , шилжиж явсан 3 ААН, байгууллагын дэлгэрэнгүй бүртгэл, шилжиж ирсэн 10 ААН, байгууллагын дэлгэрэнгүй бүртгэлийн судалгааг авч нийгмийн даатгалд хамралтын мэдээ судалгаанд ашиглан ажиллаж байна.


Гэр бүл өдөрлөг
Эх үрсийн баярыг угтан хэлтсийн нийт байцаагч ажилтан нарын ээжүүдийг хүлээн авч хэлтсийн үйл ажиллагаатай танилцуулан өөрсдийн бэлтгэсэн урлагийн тоглолтоор бэлэг барин хүндэтгэл үзүүллээ.
Уг арга хэмжээг уламжлал болгон зохион байгуулах ба нийт 59 ажилтны ээжүүд хамрагдан Өвөр жанчивлан рашаан сувилалд 5 хоног амран биеэ сувилуулах юм. Арга хэмжээ нь цаашид гэр бүлийн бусад гишүүдээр үргэлжлэн зохион байгуулагдах юм.

Хууль тогтоомж, үйл ажиллагааг сурталчлах өдөрлөг зохион байгуулагдлаа

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг сурталчлах, нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийн мэдлэг олгох, нийгмийн даатгалын үйл ажиллагаа, үйлчилгээг сурталчлах өдөрлөгийг амжилттай зохион байгуулан ажиллаа. Аймгийн хэмжээнд өдөрлөгт 1503 иргэн  хамрагдсан бөгөөд Нийгмийн даатгалын үйлчилгээний хүртээмж, ил тод, нээлттэй байдлын талаар 408 иргэнээс судалгаа авч ажиллаа. Өдөрлөгийг Зуунмод хотын Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн их танхимд төвлөрсөн арга хэмжээг зохион байгуулсан бол Зуунмод хотын төвлөрсөн захууд/Андууд, Скай, Мандухай/ тээврийн үйлчилгээний нэгдсэн зогсоол, нийтийн үйлчилгээний төв, худалдааны  төв гудамжинд хөдөлгөөн байдлаар зохион байгуулан ажиллаа. 


Лүн сумын нээлттэй хаалганы өдөрлөг

Айгмийн ЗДТГ-ын НБХ-ын харъяа агентлаг, байгууллагуудын Лүн суманд “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг”, Эрүүл мэндийн газраас зохион байгуулсан  “Нүүдлийн амбулторийн үзлэг шинжилгээ” арга хэмжээ зохион байгуулах удирдамжийн дагуу 2018 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдөр зохион байгуулагдсан. Уг арга хэмжээнд нийт 86  иргэд, даатгуулагч, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, ААН-н эзэд, малчид, албан байгууллагууд оролцсон.Өдөрлөгт оролцсон иргэд, даатгуулагч нарт Малчин-даатгуулагчын өндөр насны тэтгэврийн тухай шторкыг цацаж, танилцуулсан.Уг өдөрлөгт оролцсон иргэдээс  нийт 42 иргэд, даатгуулагч нарт нийгмийн даатгалын үйлчилгээ үзүүлж иргэдийн асуусан асуултанд хариулт өгч, тэтгэвэр тогтоолгох материалыг үзэж шалган зөвлөмжийн хуудас бичиж ажилласан.


ISO9001:2015 стандартыг нэвтрүүлсэн хэлтэс боллоо
Олон улсын чанарын менежментийн тогтолцоо ISO9001:2015 стандартын баталгаажуулалт олгох "Эс Эф Си Эс"ХХК-ны баталгаажуулалтын зөвлөлийн 17-р хурлаар амжилттай орон баталгаажуулалтын ГЭРЧИЛГЭЭ-г гардан авахаар болсон. Уг стандартыг нэвтрүүлэх 3-н жилийн хугацаанд ерөнхий зөвлөхөөр ажилласан "Эс Эф Си Эс"ХХК-ын зөвлөхүүд, I,II-р шатны аудит хийн үнэтэй зөвлөгөө өгч ажилласан С.Оюун-Эрдэнэ, Н.Билэгсайхан болон өдөр тутмын удирдлага аргазүйгээр ханган ажилласан НДЕГ-ын нийт хамт олон болон нэг баг болж ажилласан хэлтсийн нийт байцаагч нартаа талархал илэрхийлье.  Уг тогтолцоог нэвтрүүлэх түүхэн шийдвэр гаргасан Ц.Уртнасан дарга, удирдлага арга зүйгээр хангаж ирсэн НДЕГ-ын удирдлагууд, хамтран ажилласан зөвлөхүүдэд Төв сайхан нутгийн иргэд даатгуулагчид болон хэлтсийн хамт олны өмнөөс талархал илэрхийье.
Нийгмийн даатгалын салбарын хэмжээнд уг стандартыг нэвтрүүлсэн 5 дахь хэлтэс  болон ажиллаж байна.

Чанарын менежментийн тогтолцооны баталгаажуулах хурал боллоо

Төв аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс Чанарын менежментийн тогтолцоо ISO 9001:2015 стандартыг нэвтрүүлэх ажлыг 2015 оноос эхлүүлэн  ажилласан билээ.  Баталгаажуулалтыг олон улсад магадлан итгэмжлэгдсэн “Эс Эф Си Эс”ХХК гүйцэтгэсэн бөгөөд тус компанийн баталгаажуулалт олгох зөвлөлийн 17-р хурлаар олгохоор шийдвэрлэсэн юм. Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд төрийн байгууллагад Чанарын менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлэхээр тусгагдсан байдаг. Уг ажлын эхлэл болгон олон улсын чанарын менежментийн тогтолцоо ISO 9001:2015 стандартыг анхлан нэвтрүүлсэн байгууллага мөн гэдгийг батламжилсан гэрчилгээг гардан авахаар боллоо. Уг стандартыг нэвтрүүлснээр төрийн албан хаагчдын хариуцлага дээшлэн иргэд, даатгуулагчдын нийгмийн баталгааг хангахаар үзүүлж буй төрийн үйлчилгээний үйл ажиллагааны үе шат бүхэн чанарт суурилан, байгууллагын соёлын түвшин нэмэгдэхүйц дээшлэн, нийгмийн даатгалын бүтээгдэхүүн үйлчилгээг нэг стандартын дагуу хүргэхэд стандартын гол зорилго оршиж байна.

Хэлтсийн зүгээс уг стандартыг төв орон нутгийн бусад байгууллагад нэвтрүүлэх ажлыг манлайлан хамтран ажиллах болно.

 


Мэндчилгээ
XVII-р жарны "Тийн унжлагат" хэмээх шороон Нохой жилийн сар шинийн мэндийг Төв сайхан нутгийн нийт зон олондоо дэвшүүлье.
Есөн товчтой дээлээ эвхээс амраад өмсөөд
Нарны өнгөтэй дурданг зөв эргүүлж бүслээд
Саран хэлбэртэй малгайгаар тэргүүнээ гоёод
Сайхан жилийн өглөөг амар мэнд угтана уу
Аагтай шаргал цай нарны туяатай самарч
Алтан төрийн сүлдтэй хойморын бурхандаа дээжлээд
Ирэх жилийн төөргийг итгэлийн өнгөөр сүлж
Идээ шүүснийхээ дэргэд эрхэмсэг заларах аав ээждээ
Тэнгэрийн өнгөтэй хадгаар ерөөл золгож үнсүүлье
Тэргүүн сарын шинийн нэгний энх мэндийг эрье
Жаран жараны түүх жаргал хурайлж уухайлна
Жаахан шаргын аялгууг гэгэлзүүлсхийгээд уяруулна
Жавар салхины үзүүрийг анхны төл амирлуулна
Жалгын цасыг сөхөж яргуйн зүүд өндөлзөнө
Гартаам манан хөөргийг голомт тойруулан зөрүүлээд
Гарч байгаа жилийн өнгө төрхийг хэлэлцэнэ үү
Гадаа гэртгүй гоё дээлтэй хүүхдүүд тоглоод
Ганцхан Монгол орны тэнгэр хангай уярна уу
Тэнгэрийн өнгөтэй хадгаар ерөөл золгож үнсүүлье
Тэргүүн сарын шинийн нэгний энх мэндийг эрье