This is an example of a HTML caption with a link.

Мэдээ мэдээлэл

Хэлтэс тоон гарын үсэг олгоно

Цахим монгол хөтөлбөрийн хүрээнд төрийн үйлчилгээг цахимжуулах ажлын хүрээнд ХУР, ДАН системүүд нэвтрэн иргэдэд хаанаас ч ямар ч цаг хугацаанд төрийн үйлчилгээг хүргэх, авах боломжийг бий болгох Засгийн газрын зорилт арга хэмжээнүүд хэрэгжиж байгаа билээ. Уг арга хэмжээний хүрээнд нийгмийн даатгалын бүтээгдэхүүн үйлчилгээг цахимжуулах ажлын хүрээнд салбарын хэмжээнд багагүй ажлыг үр дүнд хүргэн ажиллаж байгаа билээ. Үүний нэг нь баялаг бүтээгчдээс Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайланг тоон гарын үсгээр хаанаас ч илгээх, хүлээн авах, баталгаажуулах ажил юм. Тус ажлыг хүрээнд аймгийн ажил олгогч нарт тоон гарын үсгийг хэлтсээр гэрээлэн олгох ажлыг "МОНПАСС"ХХК-тай хамтран хэрэгжүүлэхээр гэрээ байгуулан мэдээллээ солилцон ажиллаа. Гэрээлэн олгох тоон гарын үсгээр аймгийн ажил олгогчид НДШимтгэл төлөлтийн тайлан, татвар, тендер гэх мэт өргөн цар хүрээтэй ашиглагдах тоон гарын авч ашиглах цаг заваа хэмнэх илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авч болох боломжийг бид бүхэн бүрдүүлэн ажиллаж байна. Тоон гарын үсгээ 11 сараас эхлэн олгож эхэлнэ. Тоон гарын үсэг авч үйл ажиллагаандаа шинэ дэвшилтэд технологи нэвтрүүлэх, цахимжуулах, цаг заваа хэмнэх ажил олгогч, баялаг бүтээгч та бүхнийг бидэнтэй хамтран ажиллахыг урьж байна.

Дэлгэрнгүй мэдээллийг:99170520 99738200 утсаар лавлана уу.

 

 


Ахмад буурлууддаа хүндэтгэл үзүүллээ
Жил бүрийн 10 сард тохиох олон улсын Ахмадын баярын өдрийг тохиолдуулан Хөдөлмөр нийгмийн хангамжийн хэлтэс, Эрүүл мэндийн даатгал, Нийгмийн даатгал хэмээх үе үеийн бүтэцэд нийгмийн даатгалын ажил үйлчилгээг үзүүлж байсан ахмад буурлуудаа хүлээн авч хүндэтгэл үзүүллээ. Байгууллагаас өнөөгийн нийгмийн даатгалын чиглэлээр хийж хэрэгжүүлж буй ажил үйлчилгээ, хамрах хүрээ, олсон ололт амжилтаа ахмад буурлууддаа танилцууллаа. Цаашид ахмад буурлуудтайгаа хэлтсийн ахмадын зөвлөлөөр дамжуулан эргэх холбоо, хамтын ажиллагаагаа улам сайжруулан ахмад руу чиглэсэн олон арга хэмжээг хамтран зохион байгуулан ажиллахаар болсоноо илэрхийллээ.

Нийгмийн хамгааллын салбарын байгууллагууд хамтран ажиллаа

Засгийн газар болон Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын эрхлэх асуудлын хүрээнд үйл ажиллагаагаа олон нийтэд сурталчлах, нийгмийн даатгалын байгууллагаас иргэд, даатгуулагчдад үзүүлж буй бүтээгдэхүүн үйлчилгээ түүний хүртээмж ач холбогдлыг таниулах зорилгоор харьяа байгууллагуудтай хамтран Зуунмод сумын Мөнх-Алдарын талбайд нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг 2019 оны 09 дүгээр сарын 20-21 хооронд зохион байгуулан ажиллаа. Нийгмийн даатгалын хэлтэс, ХХҮГазар иргэдэд зөвлөгөө мэдээлэл хүргэн төрийн үйлчилгээг шууд хүргэн ажилласан бол ГБХЗХГазраас нөлөөллийн ажлыг зохион байгуулан ажиллаа. Хэлтсээс Зуунмод сумын ЕБСургууль, МСҮТөвүүдийн сурагч оюутнуудад “Даатгалтай ирээдүй” төвлөрсөн зах худалдааны төвүүдээр “Нийгмийн даатгалын явуулын үйлчилгээ”-г хүргэн ажиллаа. Суманд тариалан, хадлангийн талбай болон томоохон ААН-ийн ажлын байранд нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг хамтран зохион байгуулж үйл ажиллагааг сурталчлан ажиллаа. Үйл ажиллагаагаа сурталчлах өдөрлөгийн арга хэмжээнд нийт 2013 иргэд даатгуулагч хамрагдлаа.


Үйл ажиллагааг сурталчлан ажиллаа

Нийгмийн даатгалын үйл ажиллагаа, хууль тогтоомжид орсон өөрчлөлт, ач холбогдлыг сурталчлах, нийгмийн даатгалын явуулын үйлчилгээг төвлөрсөн зах худалдааны төвүүдэд зохион байгуулах, тэтгэвэрт гарах иргэдэд зөвлөгөө мэдээлэл өгөх, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн өртэй аж ахуй нэгжүүдтэй хамтран ажиллаж өрийн хэмжээг бууруулах өртэй ААН-ийн даатгуулагчдын хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалах чиглэлээр зохион байгуулж буй аян тэдгээртэй холбоотой мэдээллийг иргэд даатгуулагчдад сурталчлан таниулах зорилгоор 2019 оны 09 дүгээр сарын 06-ны өдөр Зуунмод сумын Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвд уг арга хэмжээг зохион байгуулан  ажиллаа. 1954,1964 онд төрсөн эмэгтэй, 1960,1959 онд төрсөн эрэгтэй 54 даатгуулагчид тэтгэврийн урьдчилан зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ, 76 иргэнийг эрүүл мэндийн даатгалд, нийгмийн даатгалын цахим үйлчилгээнд 48 иргэн, тэтгэмж, сайн дурын даатгалтай холбоотой мэдээ мэдээллийг 16 иргэнд хүргэн өдөрлөгийн арга хэмжээнд 194 иргэд даатгуулагч ганцаарчилсан зөвлөгөө мэдээлэлд хамрагдсан байна. Өдөрлөгийн үеэр Зуунмод сумын томоохон зах худалдааны төвүүдээр Нийгмийн даатгалын явуулын үйлчилгээг хүргэн ажилласан бөгөөд явуулын үйлчилгээнд 62 иргэн даатгуулагчийн хамруулан ажиллаа. Өдөрлөгийн арга хэмжээг Аймгийн Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах албаар дамжуулан сурталчлан ажиллаа. Нээлттэй хаалганы өдөрлөгт нийт 256 иргэд даатгуулагч хамрагдлаа.

 


Нийгмийн даатгалын явуулын үйлчилгээ орон нутагт

Нийгмийн даатгалын бүтээгдэхүүн үйлчилгээ болон нийгмийн даатгалын үйл  ажиллагааг иргэд даатгуулагчдад сурталчлах Нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг аймгийн Уул уурхайн бүс нутаг болох Заамар суманд Нийгмийн даатгалын явуулын үйлчилгээг Заамар сумын Хайлааст /Шижир Алт/ багт зохион байгуулан ажиллаа.

Нээлттэй хаалга болон явуулын үйлчилгээгээр Заамар сумын иргэдэд Нийгмийн даатгалын ач холбогдлыг сурталчлах, НДСангаас ойрын жилүүдэд тэтгэвэр тогтоолгох насанд хүрч буй 56 иргэнд “Тэтгэврийн урьдчилж зөвлөе аян”-ы хүрээнд зөвлөгөө мэдээлэл хүргэж, НДШимтгэлийн өртэй аж ахуй нэгжүүдэд “60 хоногийн итгэлийн аян”ны хүрээнд итгэлцлийг бэхжүүлэн үндсэн өр төлбөрийг барагдуулах чиглэлээр мэдээлэл хүргэн иргэд даатгуулагчдын санал хүсэлтийг сонсон зарим нэг үйлчилгээнд хууль журмын дагуу хамруулан ажиллаа. Тус арга хэмжээнд 102 иргэд, даатгуулагчдад ганцаарчилсан зөвлөгөө мэдээлэл хүргэн ажиллаа.

Нийгмийн даатгалын явуулын үйлчилгээ 2019 оны 09 дүгээр сард Жаргалант, Баянчандмань, Эрдэнэ суманд зохион байгуулагдах тул иргэд даатгуулагч та бүхнийг өргөнөөр хамрагдахыг урьж байна.


Улсын үзлэгт хамрагдлаа

Монгол улсын Засгийн газрын 2019 оны 4 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 150 дугаар тогтоол, Монгол улсын Ерөнхий сайдын 2019 оны 4 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 46 дугаар захирамж, Хууль, зүй дотоод хэргийн сайдын баталсан “Орон нутагт улсын үзлэг явуулах хуваарь”-ийг үндэслэн Гадаад харилцааны яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга Д.Даваасүрэн ахлагчтай, Архивын Ерөнхий газрын ХШҮДАХэлтсийн дарга, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын хяналтын ахлах байцаагч Ч.Оюунчимэг, Төрийн албаны зөвлөлийн шинжээч Б.Оюуннасан, Архивын Ерөнхий газрын Мэдээллийн технологийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын хяналтын байцаагч А.Болд, ХШҮДАХэлтсийн мэргэжилтэн С.Лхамсүрэн нарын бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг 2019 оны 6 дугаар сарын 18-25-ны өдрүүдэд манай аймагт ажиллаж, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгийг явууллаа. Улсын үзлэгт аймгийн ИТХ-ын ажлын алба, ЗДТГ, Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Зуунмод, Баянжаргалан, Баян сумд тус тус хамрагдсан бөгөөд нийт 12 байгууллагад үзлэг хийж, зөвлөмж чиглэл өгч ажиллалаа. Төв аймгийн хувьд 2019 оны Засгийн газрын “Төрийн байгууллагын ажлын үохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлт”-ийн улсын үзлэг явуулах тухай тогтоолын дагуу аймгийн Засаг даргын орлогч Ч.Сарангэрэлээр ахлуулсан ажлын хэсгийг байгуулан, байгууллага, сумдад ажиллах хуваарийг батлан, тайлан, дүн, илтгэл мэдээллийг аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн 2019 оны 6 дугаар сарын 14-ний өдрийн хурлаар хэлэлцүүлж ажилласан. Архивын улсын үзлэгт бэлтгэх ажлыг зохион байгуулснаар аймгийн хэмжээнд нийт 178 байгууллагын 55 байгууллага нь архив, албан хэрэг хөтлөлтийн программыг шинээр нэвтрүүлж, 29 байгууллага нь архивын программыг шинэчлэн сайжруулж, 74 байгууллага нь архивын нягтруулсан шүүгээ болон зориулалтын тавиуртай болж, архив албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан ажилтнуудын үйл ажиллагааг дэмжиж техник хэрэгслийг шинэчлэн сайжруулж ажилласны үр дүнд бүх байгууллагууд архивын өрөөгөө тохижуулж, зориулалтын дагуу тоноглож, архивын өрөөгүй байсан байгууллагууд өрөө, сейф, шүүгээтэй болж архивын баримтын хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулж ажилласан байна. Улсын үзлэгийн ажлын хэсгийн зүгээс амжилт, ололттой талыг онцолж байсан бол зөрчил, дутагдлыг хэрхэн арилгаж ажиллах талаар, цаашид анхаарах асуудалд тодорхой үүрэг чиглэлийг өгсөн юм.


НДШ-ийн өртэй ААН Монгол банкны зээлийн санд бүртгэгдэнэ
Нийгмийн даатгалын багц хуулийн хэрэгжилтийг сайжруулах даатгуулагчийн хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалах, нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлттэй холбоотой мэдээллийн нэгдсэн сангийн салбар хоорондын уялдааг сайжруулах зорилго бүхий ажлын хүрээнд НД-ын шимтгэл төлөлттэй холбоотой мэдээллийг Монгол банкны зээлийн мэдээллийн санд хүргүүлэх ажлыг  2019.06.20-оос эхлэн хэрэгжүүлж ажиллана.
Тус журмын гол  зорилго нь Зээлийн мэдээллийн тухай хуульд заасны дагуу ажил олгогчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн талаарх мэдээллийг Монгол банкны зээлийн мэдээллийн санд хүргүүлэх, өглөгийн барагдуулалтад хяналт, тавих, мэдээлэлд баяжилт хийж, шинэчлэн хүргүүлэх, нууц задрахаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авахтай холбоотой харилцааг зохицуулахад чиглэсэн болно.
Журамтай холбоотой дэлгэрнгүй мэдээллийг  70272063 утсаар лавлах боломжтой.

НДШ-ийн өртэй ААН Монгол банкны зээлийн санд бүртгэгдэнэ
Нийгмийн даатгалын багц хуулийн хэрэгжилтийг сайжруулах даатгуулагчийн хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалах, нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлттэй холбоотой мэдээллийн нэгдсэн сангийн салбар хоорондын уялдааг сайжруулах зорилго бүхий ажлын хүрээнд НД-ын шимтгэл төлөлттэй холбоотой мэдээллийг Монгол банкны зээлийн мэдээллийн санд хүргүүлэх ажлыг  2019.06.20-оос эхлэн хэрэгжүүлж ажиллана.
Тус журмын гол  зорилго нь Зээлийн мэдээллийн тухай хуульд заасны дагуу ажил олгогчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн талаарх мэдээллийг Монгол банкны зээлийн мэдээллийн санд хүргүүлэх, өглөгийн барагдуулалтад хяналт, тавих, мэдээлэлд баяжилт хийж, шинэчлэн хүргүүлэх, нууц задрахаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авахтай холбоотой харилцааг зохицуулахад чиглэсэн болно.
Журамтай холбоотой дэлгэрнгүй мэдээллийг  70272063 утсаар лавлах боломжтой.

Батсүмбэр суманд нүүдлийн хурал зохион байгуулагдлаа
Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дэргэдэх  Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комисс нь “Эмнэлэг хөдөлмөр магадлах комиссын дүрэм”, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын 2015 оны 03 дугаар сарын 23-ны  өдрийн A/36 дугаар тушаал “Нүүдлийн хурал зохион байгуулах заавар”-ыг үндэслэн эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын үйлчилгээг иргэдэд даатгуулагчдад ойртуулж тусламж үйлчилгээг орон нутагт нь хүргэх  зорилгоор Жаргалант, Батсүмбэр, Баянчандмань, Борнуур, Сүмбэр  зэрэг  сумдыг хамруулан бүслэн Батсүмбэр суманд төвлөрүүлэн  2019.05.24-26-ны  өдөр хүртэл   нүүдлийн хурал зохион байгуулж, нийт 66 даатгуулагчийн  хөдөлмөр чадвар алдалтын байдалд магадлагаа хийснээс  хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг  хугацааг  сунгасан- 43 ,  хувь нэмэгдүүлсэн- 1,хувь бууруулсан -1 , шинжилгээ дутуу- 4 хүнийг буцааж, хугацаагүй сунгалттай 13 иргэн/даатгуулагчийг  мэргэжилийн эмчийн хяналтанд үзүүлэх тусламж үйлчилгээ тус тус үзүүлсэн байна.Төрийн үйлчилгээг иргэдэд орон нутагт нь хүргэх зорилтын хүрээнд бүсчилсан нуудлийн хурлын ЭХМК-ын төсөвт багтаан аль болох олон суман зохионбайгуулахаар ажиллаж байна. Мэдээг: Магадлагч эмч Ж.Оюунчиэмг

Нээлттэй хаалганы өдөрлөг хийгдлээ

Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 100 жил, хөдөлмөрийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын 60 жилийн ойн хүрээнд Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны харьяа байгууллагууд болох аймгийн ХХҮГ, ГБХЗХГазар, НДХэлтэс, Зуунмод сумын МСҮТөв хамтран аймгийн Монгол туургатан театрт амжилттай зохион байгуулан ажиллаа.

Нээлттэй хаалганы өдөрлөгийн үеэр Төрөөс тэтгэврийн талаар баримтлах бодлого, нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, хэрэгжих хугацаа нь хойшилсон хуулийн заалт, цахим нийгмийн даатгалын ач холбогдлын талаар өдөрлөгт оролцогчдод мэдээлэл хүргэн ажиллаа. Мөн НДС-аас олгогдох тэтгэвэр, тэтгэмж, нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлт, сайн дурын даатгалын, эрүүл мэндийн даатгалын талаар зөвлөгөө мэдээллийг 348 иргэн даатгуулагчид хүргэн ажиллаа.