Нээлттэй утас: 7027-3918

Нээлттэй утас

7027-3918

Нийгмийн даатгалын хэлтэс

Нийгмийн даатгалын хэлтсээс Шилэн дансны тухайн хууль хэрэгжүүлэхэд тодруулга өгөх албан тушаалтнууд:
Төв аймгийн
Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дарга Б.Оюунтуяа 94444601
Нийгмийн даатгалын хэлтсийн ерөнхий ня-бо Н.Отгонбаяр 99910110
Нийгмийн даатгалын хэлтсийн үйл ажиллагааны ня-бо Г.Уранчимэг 99994304