Нээлттэй утас: 7027-3918

Нээлттэй утас

7027-3918

нээлттэй утас

Нийгмийн даатгалын хэлтсийн төв, орон нутгийн байцаагчаас төрийн үйлчилгээг хүргэхдээ даатгуулагч, ажил олгогч таны эрх ашгийг хөндсөн хууль бус нөхцөл байдал тулгасан, авлига, хувийн ашиг сонирхолын эсрэг хуулиас ухарсан няцсан мэдээллийг хуулийн хүрээнд хүлээн авч даатгуулагч ажил олгогч таны эрх ашгийг дээдлэн хамтран ажиллахад бид бэлэн байна.
Мэдээллийг хүлээн авах албан тушаалтан: Хэлтсийн үйлчилгээний албаны дарга: Ч.Болормаа
Нээлттэй утас: 70273685
Тусгай дугаар 151514 дээр SMS-ээр бүх төрлийн мэдээллийг хүлээн авна.
Төв аймгийн Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтэс 2017 он.