This is an example of a HTML caption with a link.

Эрүүл мэндийн даатгалын урамшууллын үзлэгт хамрагдах иргэд

2012.01.01-2015.01.01 хооронд эрүүл мэндийн ямар нэгэн тусламж үйлчилгээ аваагүй даатгуулачдийг урамшуулалт үзлэгт хамруулах журмын дагуу 4269 иргэн болзол ханган 80000 төгрөгийн үзлэгт үнэ төлбөргүй хамргадах эрх нь үүсээд байна. Нэрсээ ЭНД дарж татаж  уу.


Та доорх багцаас сонгоорой

Эрүүл мэндийн даатгалд даатгуулагч та урамшууллын үзлэгтээ хамрагдаарай

Даатгуулагч Та дараах нөхцөлийг хангасан тохиолдолд урамшууллын оношлогоо, шинжилгээний багцаас сонгон нийгмийн даатгалын байгууллагатай гэрээ байгуулсан эмнэлэгүүдэд эрүүл мэндийн бүрэн үзлэгт нэг удаа хамрагдах эрхтэй. Үүнд :

Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлээ жил бүр тогтмол хугацаанд нь төлсөн бол
Дараалсан 3 жилийн хугацаанд буюу 2012/01/01 -ээс 2015/01/01 -ний хооронд эрүүл мэндийн даатгалын тусламж, үйлчилгээний зардлын төлбөр гаргуулаагүй бол.

Даатгуулагч Та урамшууллын оношлогоо, шинжилгээний багц болон эмнэлэгээ өөрөө сонгох боломжтой.