This is an example of a HTML caption with a link.

Хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсан иргэдийн жагсаалт 2016 он

.


ҮОМШӨСангаас рашаан сувиллын зардал авах эрх бүхий иргэдийн жагсаалт

.


2016 онд Нийгмийн даатгалын тэтгэврийн сангаас тэтгэвэр авах эрх бүхий иргэдийн нэрс

 ЭРХ БҮХИЙ ИРГЭДИЙН НЭРСИЙГ ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ.