This is an example of a HTML caption with a link.

Холбоо барих

Төв аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэстэй  холбоотой санал хүсэлт, хэрэглэгчийн түвшинд хязгаарлагдаагүй  мэдээ мэдээллээ гаргуулан авах нийгмийн даатглын үйлчилгээг чанартай, шуурхай, хүртээмжтэйхүргэхэд хамтран ажиллах хувь хүн, албан байгууллагатай бүхий л чиглэлээр хамтран ажиллахад бэлэн байна. Ил тод байдлаас буцсан аливаа үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг зохих хууль эрх зүйн хүрээнд хүлээн аван хамтран ажиллах болно.
Нийгмийн даатгалын  хэлтсийн хэвлэл мэдээллийн ажлын хэсэг.
Манай  хаяг: Зуунмод сум 1-р баг 
Утас:70273918
и-мэйл хаяг: admin@ndaatgal.to.gov.mn
                        info@ndaatgal.to.gov.mn