Нээлттэй утас: 7027-3918

Нээлттэй утас

7027-3918

Холбоо барих

Төв аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэстэй  холбоотой санал хүсэлт, хэрэглэгчийн түвшинд хязгаарлагдаагүй  мэдээ мэдээллээ гаргуулан авах нийгмийн даатглын үйлчилгээг чанартай, шуурхай, хүртээмжтэйхүргэхэд хамтран ажиллах хувь хүн, албан байгууллагатай бүхий л чиглэлээр хамтран ажиллахад бэлэн байна. Ил тод байдлаас буцсан аливаа үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг зохих хууль эрх зүйн хүрээнд хүлээн аван хамтран ажиллах болно.
Нийгмийн даатгалын  хэлтсийн хэвлэл мэдээллийн ажлын хэсэг.
Манай  хаяг: Зуунмод сум 1-р баг 
Утас:70273918
и-мэйл хаяг: admin@ndaatgal.to.gov.mn
                        info@ndaatgal.to.gov.mn